Istnieje obszerna literatura dokumentująca wpływ dostępności fizycznej alkoholu tzn. liczby punktów sprzedaży oraz czasu ich otwarcia, na samo spożycie, ale także na rozpowszechnienie problemów związanych z piciem. Analiza większości badań pokazuje, że duże zmiany w dostępności fizycznej powodują istotne zmiany w konsumpcji alkoholu i rozpowszechnieniu problemów alkoholowych, zaś niewielkie zmiany w tym zakresie, zwłaszcza w warunkach nasycenia rynku, nie mają poważniejszego wpływu (Babor i współ. 2010).

Ostatnie badania prowadzone w Polsce pokazują, że wzrost liczby punktów sprzedaży o 100 tysięcy niesie za sobą ok. tysiąca zgonów mężczyzn w wieku produkcyjnym, z czego jedna trzecia przypada na mężczyzn w wieku 20-44 lata (Moskalewicz, Sierosławski, Dąbrowska 2005).

  1. Przegląd literatury na temat związku między dostępnością ekonomiczną i fizyczną alkoholu i wielkością spożycia oraz innymi problemami wynikającymi z picia alkoholu
    w opracowaniu, dostępny na stronie od marca 2021 roku.
  2. Przegląd literatury na temat związków pomiędzy marketingiem alkoholu, a zachowaniami konsumenckimi, postawami i normami dotyczącymi alkoholu
    w opracowaniu, dostępny na stronie od marca 2021 roku.
  3. Zadania gmin w zakresie ograniczania dostępności alkoholu i podejmowania interwencji w przypadku nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych
    w opracowaniu, dostępne od marca 2021 roku.