Konkurs dla gmin

Zapraszamy gminy, które wykażą się inwencją w komunikowaniu tego zagadnienia w różnych miejscach i w różnych formach - Social Media, strona internetowa, wśród mieszkańców gminy, wśród radnych itp. do udziału w konkursie. Na specjalnie przegotowanym formularzu poprosimy w stosownym czasie o opis podejmowanych w gminie działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu tematów kampanii. Nagrodą za I miejsce będzie zaproszenie gminy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z wybranej tematyki (szkolenie on line lub dojazd do gminy, wtedy gmina musi zapewnić sale). Tematyka szkoleń do wyboru zostanie podana wraz z formularzem zgłoszeń do konkursu. Natomiast każda z wyróżnionych gmin otrzyma pakiet edukacyjny, dyplom, a jej działania zostaną zaprezentowane na łamach Świata Problemów, miesięcznika finansowanego przez PARPA który trafia do samorządów gminnych w Polsce.