Kampania realizowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Nazwa zadania konkursowego:

Edukacja Samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Uzyskane dofinansowania na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.