Kampania jest zaadresowana do samorządów gminnych, ponieważ to one odgrywają kluczową rolę w ograniczeniu fizycznej dostępności alkoholu. Mogą także podejmować interwencje w sprawie nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych. Chcemy poprzez działania edukacyjne zachęcić samorządy do kształtowania świadomej polityki wobec alkoholu uwzględniającej perspektywę zdrowia publicznego.

Z przekazem kampanii będziemy także docierać do lokalnych mediów i zachęcać ich do podejmowania tematu na łamach lokalnej prasy, w internecie i w telewizji.