Wyniki konkursu

 


 

 


Kampania realizowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Nazwa zadania konkursowego:

Edukacja Samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Uzyskane dofinansowania na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Start kampanii

Marzec 2021

Zakończenie kampanii

15.08.2021